Покажи филтъра
J

L81

L81 (Baryancistrus sp.)

Произход: Южна Америка: Бразилия.
Научно име: Baryancistrus sp.

Параметър Стойност
Вода Централна Америка
Хранене растителноядни
Размер наместообитанието в литри 150
Литри на риба 20
Търсене на търговец
l