Покажи филтъра
J

Барбус нигрофациатум

Барбус нигрофациатум (Pethia nigrofasciata)

Произход: Азия: Шри Ланка.
Научно име: Pethia nigrofasciata

These fish should be kept in pairs. You should keep at least 3 pairs.

Параметър Стойност
Вода Азия
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 100
Литри на риба 6
Търсене на търговец
l