Покажи филтъра
J

Leuciscus idus

Leuciscus idus (Leuciscus idus)

Произход:
Научно име: Leuciscus idus

Параметър Стойност
Вода Студеноводни
Хранене
Размер наместообитанието в литри 300
Литри на риба 25
Търсене на търговец
l