Покажи филтъра
J

Скалария

Скалария (Pterophyllum scalare)

Произход: Южна Америка: Амазонка и притоците и до Перу и Еквадор.
Научно име: Pterophyllum scalare

Нивото на водата трябва да е най-малко 40см.

Параметър Стойност
Вода Централна Америка
Хранене месоядни
Размер наместообитанието в литри 160
Литри на риба 20
Търсене на търговец
l