Покажи филтъра
J

Carassius auratus gibelio

Carassius auratus gibelio (Carassius auratus gibelio)

Произход:
Научно име: Carassius auratus gibelio

Параметър Стойност
Вода Студеноводни
Хранене
Размер наместообитанието в литри 200
Литри на риба 25
Търсене на търговец
l