Покажи филтъра
J

Неон

Неон (Paracheirodon innesi)

Произход: Южна Америка: Източно Перу.
Научно име: Paracheirodon innesi

These fish live in large shoals. Therefore you should keep at least 10 fish of this species in the tank.

Параметър Стойност
Вода Западна Африка
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 60
Литри на риба 4
Търсене на търговец
l