Покажи филтъра
J

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus (Phoxinus phoxinus)

Произход:
Научно име: Phoxinus phoxinus

Параметър Стойност
Вода Студеноводни
Хранене
Размер наместообитанието в литри 200
Литри на риба 20
Търсене на търговец
l