Покажи филтъра
J

Индийско кили

Произход: Азия: Индия.
Научно име: Aplocheilus lineatus, gold

Параметър Стойност
Вода Азия
Хранене
Размер наместообитанието в литри 100
Литри на риба 8
Търсене на търговец
l