Покажи филтъра
J

Диамантена тетра

Произход: Южна Америка: Венецуела.
Научно име: Moenkhausia pittieri

Придобиват техните прекрасни цветове само когато израстат.

Параметър Стойност
Вода Западна Африка
Хранене
Размер наместообитанието в литри 80
Литри на риба 6
Търсене на търговец
l