Покажи филтъра
J

Тернеция

Тернеция (Gymnocorymbus ternetzi)

Произход: Южна Америка: Боливия, Рио Парагвай, Рио Гуапоре.
Научно име: Gymnocorymbus ternetzi

These fish live in shoals. Therefore you should keep at least 10 fish of this species in the tank.

Параметър Стойност
Вода Западна Африка
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 60
Литри на риба 6
Търсене на търговец
l