Vaak gestelde vragen

Zoetwater Vissen

Eieren van de maanvissen bij de ouders laten of apart opfokken?

Hallo, bij voor de broed zorgende soorten adviseer ik algemeen, de eieren bij de ouders te laten. Enerzijds kunnen de ouders alleen maar op deze manier het zorgen voor hun broed...

Zoetwater Verzorgen Techniek

Exploitatie van CO2-installaties zonder nachtuitschakeling?

Hallo, in principe zijn er de volgende mogelijkheden, de CO2-toevoer het 's nachts stop te zetten: pH-gestuurd magneetventiel (seramic pH Controller) via een tijdschakelklok...

Zoetwater Techniek

Filterprestatie wordt snel slechter, water vertroebeld

Hallo, tenminste de biologisch actieve hoofdfiltermedia zouden als mogelijk zelden gereinigd worden, de minimale standtijd is 6 - 12 maanden, voordat het biologisch actieve deel van...

Zoetwater Verzorgen

Gebruik van de sera nitriet-Test

Hallo, T.o.v. "volgorde van de vloeistoffen":de test functioneert dan niet op correcte wijze. T.o.v. "verschillende kleuren":de oorzaak is het niet correcte gebruik van de test. T....

Zoetwater Verzorgen Techniek

Geleidbaarheid van omkeerosmosewater

Hallo, 60 µS/cm zijn voor osmosewater inderdaad erg veel,  dit zou kunnen verwijzen naar een meetfout (bijv. mislukte kalibrering), onzuivere opvangpotten of een defecte...

Zoetwater Vissen

Geslachtskenmerken bij Labidochromis sp. "Yellow"

Hallo, T.o.v."geslachtskenmerken":de geslachtskenmerken zijn bij niet volgroeide dieren maar moeilijk te onderscheiden - adulte mannetjes zijn iets intensiever kwa kleuren en de...

Handelaren search
l